Kunstkring De Opening (opgericht in 1993) is een vereniging van ruim 70 enthousiaste kunstliefhebbers. Doel van de vereniging is om op een ongedwongen manier gezamenlijk te leren kijken naar en genieten van hedendaagse beeldende kunst. Dit doen we door het organiseren van rondleidingen, lezingen, atelierbezoeken en galeriebezoeken.

Zo’n acht maal per jaar vindt er een activiteit plaats, meestal in Noord-Brabant. Minimaal vier keer per jaar verschijnt het informatiebulletin met o.a. verslagen van de activiteiten, informatie over De Pont, aankondigingen van nieuwe activiteiten en een tentoonstellingsagenda. In het bulletin staan verder bijdragen van leden in de vorm van verslagen, recensies of foto’s.

Voor deelname aan de activiteiten is per keer een bijdrage verschuldigd (bijvoorbeeld voor de kosten van de rondleiding). De hoogte hiervan wordt per activiteit vastgesteld. Bij activiteiten zijn introducées van harte welkom. Zij betalen dan de ledenbijdrage plus een toeslag.

Voorbeelden van recente activiteiten zijn bezoeken aan het Van Abbe Museum en De Pont, het Stedelijk Museum Schiedam, een atelierbezoek aan Marian Breedveld, bezichtiging van de bedrijfscollectie van Interpolis.

Kunstkring De Opening wordt gedragen door de leden die zich vrijwillig inzetten. De praktische uitwerking is in handen van een dagelijks bestuur dat de activiteiten plant en voorbereidt. De jaarvergadering is het moment van inspraak en ontmoeting voor alle leden. We blikken dan terug op het afgelopen verenigingsjaar, er worden suggesties gedaan voor nieuwe activiteiten en zonodig worden er  bestuursleden benoemd.

 
 

 

Foto's bestuursleden:

 
Marie-Louise Elias, voorzitter en programmacommissie   Marij Schoonen, programmacommissie
     
 
Mieke van Doorn, bulletin en website   Adly Lamers, programmacommissie
     
 
Lambert Elshout, penningmeester en secretariaat   Ans de Beer, programmacommissie
     


Foto's: Vic Peeters