Het lidmaatschap bedraagt € 22,- per jaar. Hiervan worden de organisatiekosten, de jaarvergadering met activiteit en het informatie-bulletin betaald.
Leden die op hetzelfde postadres wonen, kunnen een part-nerlidmaatschap aanvragen. Zij betalen dan voor twee per-sonen € 33,-.
Het is ook mogelijk om een cadeaulidmaatschap te geven, dit kost eveneens €22,- per jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Word je tussentijds lid, dan passen we het be-drag voor het lidmaatschap aan.

Reageren? Klik hier