Programma april tot en met juni 2024

- Woensdag 24 april   Museum de Pont, Laure Prouvost ‘In the Mist
of it All, Above Front Tears’
- Zondag 26 mei  ‘De kunst van het geven', de verzameling van
Mulukom, Museum van Bommel van Dam

- Maandag 24 juni  Bezoek aan de kunstcollectie van de Tilburgse
Universiteit

 
 • Woensdag 24 april
  Laure Prouvost ‘In the Mist of it All, Above Front Tears’,
  Museum de Pont

Deze Franse kunstenaar is een verhalenverteller die met haar ruimtevullende installaties droomwerelden creëert met film, textiel, schilderkunst, sculptuur en architectuur, waarin alles voortdurend van gedaante en betekenis kan veranderen. Feit en fictie, droom en werkelijkheid, taal en beeld, alles loopt door elkaar heen. Al bij binnenkomst in de expositieruimte stap je bijna in een grote plas modder met afval, maar bij nader inzien zie je dat het geen echt water is. Je kunt er gewoon overheen lopen, wat dan ook een beetje angstig gedaan wordt. Ook lijkt het of er in de vloer een gat gegraven is boven een soort bruggetje, ook dat klopt niet. De wolhokken zijn omgebouwd tot plekken waarin zich van alles afspeelt. Laure speelt voortdurend met de grens tussen droom en werkelijkheid. Wat aanvankelijk vertrouwd en bekend voorkomt,
neemt in haar werk plots een onbekende wending.
Er is zoveel te zien en te beleven dat het nauwelijks te beschrij-ven valt en daarom zou ik zeggen: ga het zien en beleven!

Datum en tijd: woensdag 24 april, de rondleiding begint om 13.15 uur.
Verzamelen bij de kassa rond 13.00 uur
Locatie: De Pont Museum in Tilburg
Aantal: per rondleiding maximaal 20 deelnemers, museumjaarkaart geldig voor entree
Kosten: De rondleiding kost € 90,-, bij volledige bezetting € 4,50 p.p.
Aanmelden: tot 12 april bij adlylamers@hotmail.com

 

 • Zondag 26 mei
  ‘De kunst van het geven', de verzameling
  van Mulukom, Museum van Bommel van Dam

In 2022 schonken Lily en Henk van Mulukom hun collectie moderne naoorlogse kunst aan het Museum van Bommel van Dam. Dit is onlangs verhuisd van het bekende moderne, lage, witte gebouw naar het voormalige hoofdpostkantoor, vlak bij het station en het Limburgs Museum in Venlo. De verzameling bestaat uit meer dan 100 expressieve en kleurrijke kunstwerken van de Cobra-groep, de Amsterdamse Limburgers, en de zogenaamde kunstenaars uit de Nieuwe Figuratie. Bekende namen die langskomen zijn Appel, Constant, Pedersen, van der Gaag, Perlmuter, Alechinsky, Theys, Raveel en Elias. Kortgezegd, deze schenking past perfect in de al bestaande verzameling van het museum.

Datum en tijd: zondag 26 mei om 14.00 uur. Om
13.45 uur verzamelen bij de kassa
Locatie: voormalig Postkantoor, Keulsepoort 1, Venlo, schuin links tegenover station Venlo
Kosten: de rondleiding bedraagt € 5,- per persoon (exclusief toegang)
Aantal: maximaal 15 personen
Aanmelden: tot uiterlijk zondag 12 mei bij Andre Meijer, awmmeijer@msn.com

 

 • Maandag 24 juni
  Bezoek aan de kunstcollectie van de Tilburgse
  Universiteit

Wie is er niet benieuwd naar de kunstcollectie van de Tilburgse Universiteit?
Hoe gaan kunst en wetenschap samen?
De kunstcollectie is bijna 100 jaar oud. In 1927 startte de Rooms Katholieke Handelshoogeschool met het aankopen en verzamelen van kunst. In de loop van de geschiedenis breidde de universiteit uit, verschillende architecten met naamsbekendheid ontwierpen de gebouwen. De kunstcollectie groeide gestaag, door giften, door de 1%’s regeling en door verwerving. De collectie bestaat nu uit 600 werken, diverse beelden van Ad Louwer, Piet Slegers, wandkleden en ook een gedicht van Rutger Kopland.

Datum en tijd: maandag 24 juni om 14.00 uur gaan we deze bijzondere collectie bezichtigen
Locatie: Tilburg University, Warandelaan 2 Tilburg
Aanmelden: tot 17 juni bij marijschoonen@hetnet.nl. Daarna krijgt u informatie over bedrag,
betaling en samenkomst