- Zaterdag 10 augustus   Luc Tuymans in De Pont Museum

- Zaterdag 14 september Noordkade, Veghel

- Vrijdag 18 oktober Kunstcollectie Rabobank Utrecht

 

 
  • Zaterdag 10 augustus
    Luc Tuymans in de Pont

In 1995 organiseerde het De Pont Museum de eerste tentoonstelling van het werk van de Belgische schilder Luc Tuymans (1958). Luc Tuymans hield zich als beginnend kunstenaar vooral met film bezig, maar geleidelijk aan won de schilderkunst zijn interesse. Hij kreeg hiermee succes, vooral nadat hij in 1992 deelnam aan de Documenta (Kassel). Zijn werk blijft je verleiden en ook al kom je dicht bij de mogelijke betekenis ervan, het zal zijn geheim nooit helemaal prijsgeven. Deze zomer keert de inmiddels wereldberoemde kunstenaar terug in Tilburg met een tweede overzicht dat hij toepasselijk de titel ‘The Return’ heeft meegegeven. De tentoonstelling, die in zeer nauwe samenwerking met de kunstenaar is samengesteld, omvat een vijftigtal schilderijen uit de periode 1975 tot nu, waaronder een aantal recente werken die niet eerder te zien waren.
The Return is een van de twee grote Tuymans tentoonstellingen die deze zomer in Europa te zien zullen zijn. Eind maart opende de eerste tentoonstelling ‘La Pelle’ in het Palazzo Grassi in Venetie.

Datum en tijd: zaterdag 10 augustus, de rondleiding begint om 13.15 uur. Graag om 13.00 uur aanwezig
zijn bij de kassa
Kosten: rondleiding € 60,- exclusief entree museum, maximaal 20 deelnemers, museumjaarkaart
geldig
Aanmelden: tot uiterlijk 25 juli bij Adly Lamers, adlylamers@hotmail.com of telefonisch
06 - 465 003 60

 

  • Zaterdag 14 september
    Noordkade, Veghel

Op het voormalige fabrieksterrein aan de Noordkade bruist het van de activiteiten. De oude veevoederfabriek is in oude glorie hersteld en biedt nu onderdak aan diverse culturele instellingen, restaurants, winkels, een escaperoom en een bioscoop. De Jumbo Foodmarkt en Proef-fabriek zijn in 2015 geopend.
De Noordkade op het CHV terrein in Veghel is een historische, industriële locatie met een rijke geschiedenis. Het terrein kenmerkt zich door de monumentale industriepanden afkomstig uit het begin van de 20ste eeuw. In 1826 was de Zuid-Willemsvaart tussen Helmond en Den Bosch klaar voor gebruik. Dit betekende voor Veghel een grote economische impuls. De nieuwe haven, die in directe verbinding met het kanaal stond, maakte Veghel tot een centrum van transport.
Met behoud van de uitstraling van deze historische gebouwen, is het terrein volop in ontwikkeling om te transformeren tot tweede centrum van Veghel. Daar waar vroeger de voedings-industrie van Veghel groeide en bloeide, staat nu kunst, cultuur en ontspanning centraal. De industriële architectuur in combinatie met kunst en cultuur zorgen er voor dat de Noordkade is uitgegroeid tot een gebied dat bij iedereen die voet zet aan de kade een imponerende indruk achter laat.

Datum en tijd: zaterdag 14 september, verzamelen om 13.00 uur in het museum, rondleiding start om
14.00 tot 16.00 uur
Plaats: Verlengde Noordkade 10-12, Veghel
Vervoer: carpoolen
Kosten: de rondleiding kost € 25,-, entree € 6.00,- p.p., maximaal 15 personen
Aanmelden: bij ansbeerdans@gmail.com of 013 - 54 58 221
Info: www.chvnoordkade.nl

 

  • Vrijdag 18 oktober
    Kunstcollectie Rabobank Utrecht

De Rabo Kunstcollectie in perspectief
De Rabo Kunstcollectie biedt een rijk overzicht van zo’n vijfenzestig jaar Nederlandse kunst. Alle fasen van de naoorlogse periode zijn met belangrijke werken vertegenwoordigd. De nadruk ligt op de kunst van de afgelopen vijfentwintig jaar. Vanaf de millenniumwisseling maakt ook een aantal grote internationale namen deel uit van de collectie. Net als de wereld waar ze toe behoort laat de kunst na de Tweede Wereldoorlog grote en snelle veranderingen zien. Elke generatie staat weer voor geheel nieuwe vragen en uitdagingen. De vier fasen waarin de collectie is ingedeeld sluiten hierbij aan.
1945 - 1960: de vrije expressie
In de jaren na de oorlog was vrijheid hét thema. Alle gezag stond ter discussie en de scheidslijn tussen goed en fout werd scherp getrokken. De definitieve doorbraak van het modernisme ging gepaard met een kunst die het spontane gebaar en de vrije uitstroom van gevoelens voorop stelde. In Nederland waren het vooral de Cobra-kunstenaars die de bakens verzetten. In Nederland waren het vooral de Cobra-kunstenaars die de bakens verzetten.
1960 - 1975: de verbeelding aan de macht
Stond na de oorlog het individu voorop, de generatie van de jaren zestig richtte haar aandacht op de wereld. Alles zou anders worden en de moderne massa- en consumptiecultuur bevrijdde zich van de laatste resten van de oude orde. De Pop Art, de minimale en conceptuele kunst gingen voorop in de verkenning van een radicaal nieuw bewustzijn.
1975 - 1990: het modernisme voorbij
Na een periode van vooruitgangsdenken en idealisme volgde in de loop van de jaren zeventig de ontnuchtering. Consumentisme en neo-liberalisme brachten een heel nieuw politiek en maatschappelijk klimaat met zich mee. De postmoderne kunst nam afstand van het vooruitgangsdenken en richtte zich op het onderzoek naar een complexe en gelaagde werkelijkheid.
1990 - heden: kunst van nu
De val van de Muur en de komst van internet zorgen vanaf de vroege jaren negentig opnieuw voor fundamentele veran-deringen. Culturen vloeien samen en de kunst ontwikkelt een grote verscheidenheid aan vormen en thema’s. In een wereld in crisis en verwarring richten veel kunstenaars zich op een directe, intuïtieve ervaring van het bestaan en scheppen met natuurlijke, traditionele middelen een doorleefde beeldwereld.

Datum: vrijdag 18 oktober om 13.30 uur verzamelen in de hal, rondleiding om 14.00 uur
Adres: Croeselaan 18 Utrecht, achter het station links
Kosten: niks, niente, nada!
Vervoer: trein
Aanmelden: bij ansbeerdans@gmail.com of 013-54 58 221